Svar till: Öka kunskapen om våra målgrupper hos andra aktörer – hur gör ni?