Svar till: Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning