Svar till: Sexuellt avvikande beteenden – hur jobbar ni?