Svar till: Vårdprogram – autism utan intellektuell funktionsnedsättning