Utbildning & konferenser

Majdagarna

En konferens och mötesplats kring utveckling, utmaningar och möjligheter för svensk habilitering. Majdagarna anordnas årligen för Föreningens medlemmar.

2017

Inspirationsföreläsning av Tommy Lundberg, författare till boken Motivationskoden, om motivation på arbetet.

Länk kommer

2016

Vårkonferensen 2016 äger rum den 19-20 maj i Stockholm.

Implementera EBH-rekommendationer

2015

Presentationer från konferensen

Tolkcentralen Örebro
Internetbaserat stöd och coaching
Processledning

2014

Vårkonferensen ägde rum den 15-16 maj, på Vår Gård, Saltsjöbaden. Tema: ”Att prioritera och styra – en verksamhetschefs vardag”.

Styrning och effektivitet
Kognition vid ryggmärgsbråck
EBH skolios
Hur vet man att en behandlingsmetod fungerar
HabQ