Utbildning & konferenser

Majdagarna

En konferens och mötesplats kring utveckling, utmaningar och möjligheter för svensk habilitering. Majdagarna anordnas årligen för Föreningens medlemmar.

Majdagarna 2018

Tid och plats: 17-18 maj 2018 på Långholmens konferens

Karta Långholmens konferens

Program torsdag 17 maj

Kaffe serveras från klockan 9.30

10.00 – 12.00  

  • Ordförande hälsar välkomna 10-10.15
  • EBH – rapporten om andning
  • Planerade EBH-arbeten
  • Vad gör styrelsen
  • Presentation av frågor från medlemmarna – till cafébordsdiskussioner

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Dövblindprojekt redovisning från Kalmar

13.30 – 15.30 Tema HabQ

16.00 – 17:00 Årsmöte

19.00  Gemensam middag

Program fredag 18 maj

8.30 – 12.00 Föreläsning Kjell Lindström. Föreläsare, trendspanare och författare. Tema att vara chef i komplexa organisationer

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15:45 Tema prioriteringsarbete. Rapport från Västmanland, Uppsala och Stockholm

14.45 – 15.00 Avslut