Utbildning & konferenser

Utbildning

Prioriteringsarbete inom habiliteringsverksamhet
– enligt ”Nationell modell för öppna prioriteringar”

Syftet med konferensen är att:

  • ge kunskap om Nationell modell för öppna prioriteringar med exempel ur habiliteringsverksamhet
  • utbyta erfarenheter av prioriteringsarbete inom habilitering (organisation, genomförande, dokumentation, implementering, framgångsfaktorer och så vidare). Diskutera utifrån syfte, samsyn, skillnader med mera.
  • få ta del av erfarenheter av habiliteringsarbete för dem som ska starta prioriteringsarbete

Inbjudan sker i samarbete mellan:

  • Föreningen Sveriges habiliteringschefer
  • Arbetsgruppen 3 R för prioriteringsarbete från habiliteringen i Västra Götalandsregionen (Åsa Nilsson, SLL, Carin Nordberg, VGR, Karin Bjurstam, VGR, Erik Kullinssjö, VGR, Ulrike Edin, RS)
  • Stockholms läns landsting
  • Region Skåne
  • Prioriteringscentrum
  • Habilitering Region Gotland

Datum

Torsdag 4 oktober och fredag 5 oktober 2018

Plats

Ljusgården, Visborg
Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 50 Visby

Konferensavgift

Pris 500:-/dag

Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe/te (enligt programmet)

Anmälan dig senast 15 juni

Senast den 15 juni 2018  till Therese Axström tfn 0498-26 82 20 eller mail therese.axstrom@gotland.se  Anmäl även önskemål om specialkost

I samband med anmälan vill vi gärna veta:

• vilka erfarenheter av prioriteringsarbete som eventuellt finns i din verksamhet
• om du/ni har specifika frågeställningar

Program

Torsdag 4 oktober 8.30 – 15.30

08.30-09.30 Inregistering och kaffe
09.30-12.00 Presentationer och workshop angående ”Nationellmodell för öppna prioriteringar”
12.00-13.00 Lunch på restaurang Visborg
13.00-15.30 Fortsättning  på förmiddagens tema

Fredag 5 oktober 8.30 – 15.00

08.30-09.30  Inregistering och kaffe
09.30-12.00  Diskussioner och erfarenhetsutbyte kring att påbörja, genomföra, utveckla och implementera ett prioriteringsarbete inom habilitering
12.00-13.00 Lunch på restaurang Visborg
13.00-15.00 Fortsättning på förmiddagens tema

Praktisk information

Hotellinformation

Hotellrum bokas av deltagarna själva. Det finns reserverade rum för konferensensdeltagare på 3 olika hotell. Uppge kod ”Habiliteringskonferens” när ni bokar. Rummen är reserverade tom 15 juni med förmånligare pris.

Hotell Gute för att boka ring  0771-42 50 00
Breda blick för att boka ring  0771-42 50 00
Clarion Hotel boka via mail: grupp.cl.wisby@choise.se  eller ring 0498-25 75 75

Betalning

Avgiften faktureras och glöm inte att uppge separat faktureringsavgift och övrig information om sådan är aktuell. Vid fel angiven fakturaadress debiteras 100 kr i ändringsavgift.

Avbokning av deltagande

Avbokningen skall göras skriftligt och sändas till therese.axstrom@gotland.se   Senast 20 augusti. Efter detta datum kan tyvärr ingen återbetalning ske.

Avbokning av hotellrum

Eventuella avbokningar görs på bokat hotell av deltagaren själv. Enligt hotellets regler.

Namnskylt

Samtliga deltagare erhåller en namnskylt vid registreringen och vi ber er bära den under konferensdagarna.

Måltider

Lunch kaffe/te, (enligt programmet) är inkluderat i konferensavgiften.

Transporter

Taxi Gotland  0498-200 200
Destination Gotland  Färja: https://www.destinationgotland.se/