Utbildning & konferenser

2021: Malmö

 

Kvalitetskonferensen 2021
– Från ord till handling

2021 är det åter dags för Habilitering i Sverige att anordna en kvalitetskonferens för svensk habilitering. Region Skåne är värd för konferensen som äger rum i Malmö den 16-17 september.

Under två intensiva dagar möts kollegor från hela Sverige för att tillsammans stimulera god kvalitet i svensk habilitering. Temat för konferensen är Från ord till handling. Vi behöver tänka klokt tillsammans för att möta de förändringar som sker i snabb takt i samhället och vi behöver också ta steget och ställa om.

Anmäl abstract senast 1 december 2020

Välkommen att skicka in ditt abstract för att göra en kortare muntlig presentation av ett forsknings- och utvecklingsarbete som du genomfört inom habiliteringsområdet. Om ditt abstract accepteras kommer du att få presentera ditt arbete på konferensen och ditt abstract publiceras i konferensprogrammet.

Ditt abstract ska vara på svenska och beskriva vad du vill presentera. Det får vara max 250 ord och ska innehålla bakgrund, syfte metod, resultat och slutsats.

Du anger hur många ni är som ska presentera, rekommendationen är 1-2 personer. I anmälan ska en av presentatörerna vara huvudansvarig och det är den personen som konferensarrangörerna kommer att ha kontakt med.

Anmäl din presentation

 

Urval av abstract

Alla inskickade abstract kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet. Bedömningen görs av görs av program- och styrgruppen tillsammans med FoUU-enheten inom Psykiatri och habilitering, Region Skåne.

Du får besked i april 2021 om ditt abstract har blivit accepterad. En förutsättning för att kunna presentera på konferensen är att presentatörerna är anmälda till konferensen och att konferensavgiften är betald.

Allt presentationsmaterial kommer att lämnas ut till övriga deltagare på konferensen.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta:
kvalitetskonferens2021@skane.se