Vårdprogram

Det finns ett antal vårdprogram som innehåller riktlinjer för behandling och insatser till olika målgrupper. Här ser du inom vilka områden det finns vårdprogram.

  • Autism och intellektuell funktionsnedsättning
  • Downs syndrom
  • Ryggmärgsbråck
  • Cerebral pares – allmänt
  • Cerebral pares – behandling och uppföljning

Föreningen Sveriges habiliteringschefer har medverkat till följande vårdprogram: