Föreningen

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och elva ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2018/2019

Kenneth Karlsson

Ordförande, Mellersta området
E-post
019-602 28 41

Margareta Lind

Sekreterare, Södra området
E-post
010-103 24 14

Christina Karlsson

Kassör, Norra området
E-post
0920-28 40 35

Neri Samuelsson

Ledamot, Storstadsområdet
E-post
0722 - 044526

Anna Åberg

Ledamot, Storstadsområdet
E-post
08-123 350 04

Kristina Brengesjö

Ledamot, Södra området
E-post
010-24 252 48

Anna Ingemansson

Ledamot, Södra området
E-post
070-556 51 44

Annica Winroth

Ledmot, Mellersta området
E-post
021-17 60 38

Birgitta Törnblom

Ledamot, Mellersta området
E-post

Elisabeth Ljunglöf

Ledamot, Mellersta området
E-post

Vakant, Mellersta området
Vakant, Norra området