Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och åtta ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2017/2018

Styrelsen har en vakant post som ledamot för Norra området.

Kenneth Karlsson

Ordförande
E-post
019-602 28 41

Margareta Lind

Sekreterare och ledamot Östra
E-post
010-103 24 14

Urban Johansson

Kassör och ledamot Västra
E-post
070-852 33 73

Ingrid Kongslöv

Ledamot, Södra området
E-post
040-675 33 48

Kristina Brengesjö

Ledamot, Södra området
E-post
010-24 252 48

Emma Sjölund

Ledamot, Östra området
E-post
08-123 350 06

Annica Winroth

Ledmot, Mellersta området
E-post
021-17 60 38

Ingrid Meissner

Ledamot, Mellersta området
E-post
018-611 68 80

Anna Philis

Ledamot, Västra området
E-post
0705-565144

Christina Karlsson

Ledamot, Norra området
E-post
0920-28 40 35