Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och elva ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2018/2019

Kenneth Karlsson

Ordförande, Mellersta området
E-post
019-602 28 41

Margareta Lind

Sekreterare, Södra området
E-post
010-103 24 14

Christina Karlsson

Kassör, Norra området
E-post
0920-28 40 35

Ingrid Kongslöv

Ledamot, Storstadsområdet
E-post
040-675 33 48

Annika Waser

Ledamot, Storstadsområdet
E-post
070-0207802

Anna Åberg

Ledamot, Storstadsområdet
E-post
08-123 350 04

Kristina Brengesjö

Ledamot, Södra området
E-post
010-24 252 48

Anna Philis

Ledamot, Södra området
E-post
0705-565144

Annica Winroth

Ledmot, Mellersta området
E-post
021-17 60 38

Anita Nyquist

Ledamot, Mellersta området
E-post
054-61 41 91

Vakant, Mellersta området
Vakant, Norra området