Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och elva ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2018/2019

Kenneth Karlsson

Ordförande, Mellersta området
E-post
019-602 28 41

Margareta Lind

Sekreterare, Östra området
E-post
010-103 24 14

Christina Karlsson

Kassör, Norra området
E-post
0920-28 40 35

Anette Furberg

Ledamot, Norra området
E-post
063-15 46 26

Ingrid Kongslöv

Ledamot, Södra området
E-post
040-675 33 48

Kristina Brengesjö

Ledamot, Södra området
E-post
010-24 252 48

Anna Åberg

Ledamot, Östra området
E-post
08-123 350 04

Anna Philis

Ledamot, Västra området
E-post
0705-565144

Annika Waser

Ledamot, Västra området
E-post
070-0207802

Annica Winroth

Ledmot, Mellersta området
E-post
021-17 60 38

Ingrid Meissner

Ledamot, Mellersta området
E-post
018-611 68 80

Anita Nyquist

Ledamot, Mellersta området
E-post
054-61 41 91