Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och åtta ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2016/2017

Styrelsen har en vakant post som ledamot för Norra området.

Kenneth Karlsson

Ordförande
E-post
019-602 28 41

Margareta Lind

Sekreterare och ledamot Östra
E-post
010-103 24 14

Urban Johansson

Kassör och ledamot Västra
E-post
0500-43 23 43

Ingrid Kongslöv

Ledamot, Södra området
E-post

Kristina Brengesjö

Ledamot, Södra området
E-post

Emma Sjölund

Ledamot, Östra området
E-post

Annica Winroth

Ledmot, Mellersta området
E-post
021-17 60 38

Ingrid Meissner

Ledamot, Mellersta området
E-post

Ann-Marie Philis

Ledamot, Västra området
E-post

Christina Karlsson

Ledamot, Norra området
E-post
0920284035