Föreningen

Föreningen Habilitering i Sverige

Föreningen Habilitering i Sverige är ett nationellt nätverk för verksamhetschefer inom Habilitering grundad 1994.

Målsättning för föreningen är att verka för utveckling av habiliteringsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna utifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service. Föreningen består av chefer med övergripande och samlat ansvar för habiliteringsverksamheten i en viss region eller annat avgränsat geografiskt område.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

Nyheter från Föreningen
Vägvisare, skylt.

Föreningen byter namn

Årsmöte |

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer byter namn till Habilitering i Sverige. Det beslutade ett enigt årsmöte den 17 maj 2019. ”Det nya…