Föreningen

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer är ett rikstäckande nätverk för verksamhetschefer inom habilitering i Sverige. Grundad 1994.

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har som målsättning att verka för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna utifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om särskilt stöd och service. Föreningen följer samhällsutvecklingen och kritiskt granskar dess verkningar för enskilda och grupper.

Föreningen ordnar studiedagar och konferenser på både central och regional nivå samt lämnar även yttranden över statliga utredningar och deltar i olika aktiviteter på nationell nivå som berör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

Föreningen består av befattningshavare som har ett överordnat och samlat verksamhetsansvar för habiliteringsverksamheten i ett län eller annat avgränsat geografiskt område eller regioninstitution.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

Nyheter från Föreningen
Vägvisare, skylt.

Föreningen byter namn

Årsmöte |

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer byter namn till Habilitering i Sverige. Det beslutade ett enigt årsmöte den 17 maj 2019. ”Det nya…