Uppdaterad baslista för KVÅ-koder mars 2020

Förvaltningsgruppen för KVÅ-koder har uppdaterat baslistan för KVÅ-koder.

Du hittar den senaste listan på sidan om KVÅ-koder inom habilitering.