Föreningen Sveriges Habiliteringschefer bjuder in till Majdagarna 2019!

Majdagarna är en konferens kring utveckling, utmaningar och möjligheter för medlemmar i Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. I år hålls Majdagarna den 16-17 maj.

Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar via e-post.

Program