Uppdaterad baslista för KVÅ-koder november

Justerad lista utifrån att KVÅ-koden för Samordnad individuell plan har ändrats av Socialstyrelsen.

Läs om KVÅ-koder inom habilitering