Inbjudan till prioriteringskonferens 4-5 oktober

Den 4-5 oktober hålls en konferens om prioriteringsarbete enligt ”Nationell modell för öppna prioriteringar” inom habiliteringsverksamhet.

Inbjudan sker i samarbete mellan:

Föreningen Sveriges habiliteringschefer
Arbetsgruppen 3 R för prioriteringsarbete från habiliteringen i Västra Götalandsregionen
Stockholms läns landsting och Region Skåne
Prioriteringscentrum
Habilitering Region Gotland

Anmäl dig senast den 15 juni.

Program och anmälan