Uppdaterad KVÅ-lista

Förvaltningsgruppen för KVÅ-koder har uppdaterat baslistan för habilitering.

På sidan KVÅ-koder inom habilitering kan du läsa mer och ladda ned den uppdaterade baslistan.